(فرم دهنده)

‬فرم‭ ‬دهنده‭ ‬خميرهاي‭ ‬باگت،‭ ‬ساندويچ‭ ‬و‭ ‬تست‭ ‬تنظيم‭ ‬طول‭ ‬خمير‭ ‬باگت‭ ‬تا‭ ‬600‭ ‬ميليمتر‭ ‬قابليت‭ ‬فرم‭ ‬دهي‭ ‬خمير‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬تا‭ ‬1000‭ ‬گرم‭ ‬‭ ‬‭ ‬امكان‭ ‬تنظيم‭ ‬سريع‭ ‬فاصله‭ ‬غلطكها‭ ‬با‭ ‬اهرم‭ ‬تعبيه‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬دستگاه