ساخت اولین ماشین بخار در سال 1712 میلادی، ساخت اولین موتور بخار پیشرفته برای راندن اتومبیل 1769، ساخت اولین پل آهنی درسال 1779، احداث اولین شبکه راه آهن در سال 1825 و حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در پنسلوانیای آمریکا و… همچنین افزایش چشمگیر فرآورده های کشاورزی و دامی از جمله نتایج مثبت انقلاب صنعتی بود.

انقلاب صنعتی دوم
 انقلاب صنعتی دوم که به نام انقلاب فن آوری نیز شناخته می شود، مرحله ای از انقلاب صنعتی است که از نیمه دوم قرن 19 میلادی از 1850 میلادی تا جنگ جهانی اول (1914 -1918 میلادی) را شامل می شود. این انقلاب با توسعه راه آهن و تولید آهن و فولاد در مقیاس انبوه، کاربرد گسترده ماشین آلات در تولید کارخانه ای، افزایش شدید استفاده از نیروی بخار و سپس ارتباطات الکتریکی مشخص می گردد. اولین خط مترو  به طول شش کیلومتر در سال 1863 میلادی در لندن که مرکز تجاری را به غرب شهر متصل می کرد، راه اندازی گردید. امروز طول مترو لندن چهارصد و هشت کیلومتر است.