مجموعه شرکت ماشین‌سازی مرشدگوهر کتابی تحت عنوان صنعت نان در گذر زمان را گردآوری و تهیه کرده است.

این کتاب در واقع به تاریخچه ورود صنعت، دانش و تکنولوژی به نانوایی‌ها می‌پردازد. صنعت نان در گذر زمان ورود نان اروپایی به سفره‌های ایرانیان و تعریفی از نان‌های صنعتی و نان‌های سنتی چهارگانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین با پیشکسوتان نان‌های حجیم و نیمه حجیم در کشور گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا از تجربیات و روند رشد و پیشرفت نان استفاده کنیم.
گفتنی است در بخش ویژه کتاب صنعت نان در گذر زمان، به تاریخچه احداث مجموعه ماشین‌سازی مرشدگوهر پرداخته‌ایم.

بیش از یک سال است که از جمع‌آوری این کتاب می‌گذرد و در حال حاضر در مرحله ویراستاری نهایی قرار دارد که پس از انتشار نهایی در نمایشگاه صنعت نان (ایبکس) سال آینده، رونمایی و توزیع خواهد شد.