به فروشگاهی که نانهای حجیم و نیمه حجیم بصورت متنوع تولید و پخت می شود و در کنار آن اسنکهای متنوع سرد و گرم و نوشیدنی های سرد وگرم و دمنوشها سرو میشود کافه نان گفته میشود،که طبق متراژ فروشگاه فرایند تولید آن متغیر است به طور مثال در فروشگاههای کوچک که امکان خمیرگیری و شرایط اولیه تولید خمیر وجود ندارد بصورت فریز شده خمیر از کارخانه ای صنعتی وارد شده و فقط پخت میشود

کافه نان نسبت به بزرگی و کوچکی متراژ فروشگاه از فضای زیر تشکیل شده است

1-انبار آرد و مواد اولیه وسایل جانبی (در متراژبزرگ)

2-فضای بعمل اوردن خمیر (در متراژ بزرگ)

3-فضایی برای پخت نان

4-فضایی برای سرو اسنکها و نوشیدنی های سردو گرم

5-فضایی برای تولید اسنک ها و نوشیدنیها سرد وگرم

6- فضایی برای صندوق

7-روشویی یا سرویس بهداشتی در صورت متراژ بزرگ فروشگاه