نكته1: هم سطح بودن تمامی سطح کارگاه 

  1. کف کارگاه بایدهم سطح بوده و محل نصب دستگاه تراز باشد (فقط درقسمت خمیر گیری سطح شیبدار ملایم به طرف کفشور مانعی ندارد)
  2. کف کارگاه باید تحمل وزن دستگاه راداشته باشد (در صورت دارا بودن زیر زمین یا نصب در طبقات بالاتر از همکف) و انجام دادن عایق حرارتی و رطوبتی در این قسمت الزامیست.

نكته2: برق مصرفی دستگاه (سه فاز)

  1. نصب تابلوی اصلی استاندارد و دارای سیستم ارت قبل از ورود به دستگاه ها ضروری و برای هر دستگاه کابل جدا‌گانه که دارای کلید روشن خاموش باشد نصب شود تا در صورت نیاز به قطع برق هریک از دستگاه‌ها مشکلی برای سایر دستگاه ها بوجود نیاید (درکلیه مراحل سیم کشی رعایت استاندارد الزامیست)

نكته3:لوله آب 

  1. لوله آب جهت اتصال به دستگاه و تعبيه كف‌شوي جهت آب تخليه و شلنگ خروجي دستگاه
  2. لوله آب جهت اتصال مي‌بايد حداقل قطر  اینچ داشته و از سمت چپ دستگاه به ارتفاع 210 سانتي‌متر بالا آمده سپس شير به آن متصل شده و مهره ماسوره اینچ نصب شود.

نكته4:لوله دودكش

  1. هر دستگاه فر داراي سه لوله خروجي مي‌باشد دو خروجي در قسمت فوقاني و آخر فر قرار دارد و يكی در قسمت فوقاني و جلوي دستگاه قرار دارد.
  2. کلیه لوله های خروجی از روی فر (دودکش اصلی، لوله داخل طبقات و جلوی فر)  و لوله فرعي كناري مي‌بايست جداگانه از لوله 15 و برای خروجي جلو دستگاه از لوله 20 استفاده شود. لوله اصلي مي‌بايست مستقيماً به بیرون هدایت شده و با فاصله یک متر بالاتر از سقف کارگاه با كلاهك H نصب شود.