1 – دما ي دستگاه را بعد از كار روزانه پايين بياوريد ( حدود 100 درجه ) بعد خاموش كنيد .
2 – تمامي قسمت هاي دستگاه كه در اثر كار روزانه كثيف مي شود با دستمال نم دار تميز کنید و از ريختن آب و كشيدن كاردك يا ابزار تيز روي آن خودداري كنيد .
3 – گيريس كاري را طبق زمانبندي جدول انجام دهيد .
4 – ضمن سرويس ماهيانه مشعل توسط متخصص آن همواره مشعل و الكترو موتور فن را تميز نگهداريد.( وجود ذرات آرد در محيط كار و نشستن آن روي الكترو موتور و مشعل تاثير منفي روي عملكرد آنها مي گذارد )
5 – به هيچ عنوان براي كاهش حرارت از بخار استفاده نكنيد .
6 – براي جلوگيري از اتلاف انرژي و راندمان بهتر زمان باز بودن درب فر در طول مدت توليد را به حداقل برسانيد .
7 – از گذاشتن وسايل اضافه ، ابزار ، نان خشك ، روغن و . . . در اطراف و روي دستگاه جداً خودداري فرماييد .
8 – براي تعويض قطعات مشعل و فن از قطعات اصلي و از نيروي متخصص آن استفاده كنيد .
9 – در صورت بروز احتمالي مشكل در الكترو موتور و فن زمان باز و بسته كردن فن مراقب باشيد به فن آسيب نرسد ( بالانس بودن فن بسيار مهم است ) .
10 – در صورت کار سه شیفت با دستگاه حداقل 2 ساعت در طول شبانه روز دستگاه را خاموش کنید .
11 – در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در مورد نگهداري و سرويس فقط با دفتر سرويس و خدمات پس از فروش شركت مرشدی يا كارخانه تماس حاصل فرماييد .