توجه

  1. در صورت استفاده کاربر از الکل ، مواد یا داروهای خواب آور مجاز به استفاده از دستگاه نمی باشید.
  2. موی بلند، کروات، لباس گشاد و انگشتر هنگام کار (خصوصآً)نزدیک اجسام دوار خطرناک است .

نکات عمومی

  1. صدای دستگاه هنگام کار حدود 7 دسی بل می باشد.
  2. کاربر این دستگاه باید دوره آموزشی را گذرانده باشد.

استفاده صحیح

  1. دستگاه باید بوسیله پرسنل آموزش دیده استفاده شود .نباید در محل باز و در دسترس دیگر افراد قرار گیرد.
  2. این دستگاه فقط برای تولیدات خمیر نان قابل استفاده می باشد.

احتمال خطر
این دستگاه کاملاً طبق استاندارد ایمنی CE طراحی شده است.
کاربرد و طراحی این دستگاه طبق گفته تولید کننده ، برای خمیر نانوایی بوده استفاده برای مقصود دیگر احتمال خطر پیش بینی نشده به همراه خواهد داشت .
تاکید می شود به هیچ عنوان هیچ یک از قسمتهای مکانیکی برقی ، داخلی یا خارجی تغییر ایجاد نکنید و از دست کاری ، شل یا سفت کردن پیچ و مهره جدداً خودداری نمائید.
وقتی دستگاه کار می کند تمامی کاورها، محافظ ها و…. باید سر جای خود بسته باشد.