شرکت ماشین سازی مرشدی با توجه به سابقه دیرینه در زمینه مشاوره و راه اندازی واحد های نان صنعتی حجیم و نیمه حجیم در جهان طی سال های اخیر کسب کرده به شرح زیر می باشد: