سيستم گازوئيل  :

منبع گازوئیل می بایست حتی المقدور از محیط کارگاه بیرون و همسطح یا کمی بالاتر نصب شود.
در صورتیکه مجبور به قرار دادن منبع در سطح پایینتر یا زیرزمین مي باشید باید در مسیر آن پمپ قرار دهيد و قبل از وصل کردن لوله به مشعل یک منبع فرعی(حدود 200لیتر)که نزدیک دستگاه باشد وصل کنيد (نصب شیر یکطرفه قبل از منبع و شیر قطع کننده برای خروجی منبع الزامیست) سپس  منبع را به مشعل وصل ‌کنید. قطر لوله از منبع به مشعل 2/1 کافی می‌باشد.

سيستم گازي  :

زمانی که مصرف سوخت گاز شهری باشد و دستگاه های فر یک یا دو دستگاه باشد حجم کنتور گازی 20 یا بیشتر و لوله ها با قطر4 و شیر قبل از مشعل3 باشد.
در صورتیکه فاصله دستگاه با کنتور زیاد باشد، برای نصب لوله و اطلاع از قطر آن با دفتر خدمات پس از فروش هماهنگ شود.
اگر تعداد دستگاه ها بیشتر از دو باشد حجم کنتور و قطر لوله و شیر آن به نسبت بزرگتر میشود.

نکات مهم در مورد نگهداری مشعل

1 – مشعل حداقل هر ماه یکبار باید توسط متخصص مشعل سرویس کامل شود.
2 – نازل مشعل گازوئیلی در صورت تعویض بایستی حتما از نوع 5/1 ، 60 درجه باشد.
3 – با رعایت درجه حرارت مناسب با زمان پخت، از دستگاه بدرستی استفاده می‌شود که این امر موجب تضمین سلامت دائمی دستگاه خواهد شد.
4 – توجه داشته باشید که در مشعلهایی با سوخت گازوئیل ، خالصیت گازوئیل الزامی است. از این جهت هر 20 روز یک بار باید فیلتر آن تمیز گردد.
5 – فن مشعلهای گازی هر فصل باید تمیز گردد و اگر خمیر گیر نزدیک فر کار می‌کند ماهی یک بار باید آرد های چسبیده شده به پره های فن مشعل را تمیز کنید.