شرکت ماشین سازی مرشد گوهر
مقدم مهمانان عزیز را به بیست و ششمین  نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی
مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع
 وابسته را گرامی میدارد

 نمایشگاه اگروفود
 تاریخ 27 ای31 خرداد
از ساعت ۱۰ الی ۱۸
نمایشگاه بین المللی تهران

سالن
38 B