ازنظر اقتصادی نان کمترین و نازل‌ترین قیمت داراست و برای برخی حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین نوع غذا است. به معنای واقعی در بیشتر مواقع عامل بنیادی و اساسی در حفظ و بقای بشر است. برای برخی مردم وعده غذایی، بدون نان کامل است و برای برخی دیگر، نان نوعی وعده غذایی است (روت، 1999)

قیمت کم نان سبب چه میشود؟

همین قیمت نازل سبب می‌گردد تا مصرف نان بدون خورشت (نان خالی) در بسیاری از فرهنگ‌ها ازجمله فرهنگ ایرانی، نماد فقر به شمار آید و نان خالی غذای ویژه فقیران محسوب گردد. «در فرهنگ‌های مختلف نان با خمیرمایه یا بدون آن معانی نمادین متفاوتی دارد. 

نان در قرن هفدهم

در اروپا از قرن هفده میلادی و حتی قبل از آن لغت نان نماد پول بود و بیش از یک قرن، از کسانی که تأمین‌کننده هزینۀ خانواده بودند، به‌عنوان نان‌آور یاد می‌شد» (فالگاتر،1998). {در انگلیس کلمه (dough) هم به معنای خمیر و هم مایه و پول‌وپله است} امروزه در میان شصت کشور دنیا گندم بین ده درصد (10%) تا بیست درصد (20%) از کالری روزانه افراد را تأمین می‌نماید و بیش از هزار نوع نان مختلف پخت می‌شود (سایبر اسپیج. کام. 2000).