حدود نه هزار سال پیش کشاورزان سومری در دره‌های حاصلخیز، مسیر تام با برای تهیه نان از محصول گندم‌های کشت‌شده،از مخمرهایی استفاده می‌کردند که به‌طور طبیعی از ترکیب غلات خورد شده خام با آب تهیه می‌شدند. آن‌ها با توجه به دانشی که در مورد تخمیر یا مخمرهای وحشی داشتند، به تهیه این مخمرها پرداختند.

نانوایی و شغل پدرانه

در حدود سی سال قبل از میلاد، حوالی منطقه آگوستوس درروم، 329 نانوا وجود داشت، پسر یک نانوا حتماً باید نانوا می‌شد و حتی اگر در منطقه‌ای دیگر ازدواج می‌کرد، نمی‌توانست شغل دیگری داشته باشد، از این دوره مقبره‌ای مجلل و سلطنتی از یکی از نانوایان معروف به نام ورجییس یور سیاکس به‌جای مانده است.

نانوایی و شغل زنانه

این مقبره دارای کتیبه‌ای است که در آن تمامی مراحل پخت نان به صورت یک داستان مصور نمایش داده‌شده است. در این مقبره دو خصیصه موردتوجه است: اول آنکه، شاهد تصویری ازمکانیزاسیون هستیم که باانرژی اسب ایجاد می‌شود و دوم اینکه، کارکنان چه برده و چه آزاد، مرد هستند، به این معنا که برخلاف سنت یونانی، زنان روم به‌جز زنان طبقات پایین هرگز نان نمی‌پختند و نانوایی یک شغل مردانه بود.