مجموعه‌ی مرشدگوهر افتخار دارد، امسال نیز در هفدهمین نمایشگاه ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران تهران شرکت کند.

از ۲۴ الی ۲۷ شهریور منتظر حضور سبز شما هستیم.

سالن ۳۸B

غرفه ۲۵

ساعت ۱۰ الی  ۱۸