آسیاب‌های غلتکی اولیه در سال‌های 1519 تا 1556 میلادی ساخته شد و سیر تکاملی هیپر بلرئید شروع و پس‌ازآن غلتک مخروطی، غلتک دیسکی و غلتک شیاردار حلزونی ساخته شد و سیر تکاملی آسیاب غلتکی از سال 1800 میلادی به بعد را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

 • سال 1815 میلادی: جوزف آنتوان، آسیابانی بود که در ورشو پایتخت لهستان آسیابی را معرفی نمود که قادر بود به‌جای آسیاب سنگی دانه را به‌وسیله غلتک‌هایی که مخالف همدیگر می‌چرخیدند، آرد نماید.
   
 • سال 1821 میلادی: در این سال دانه غلات را به‌وسیله غلتک آسیاب و تبدیل به آرد نمودند، این نوع غلتک‌ها بعدها به‌وسیله بولینگر در وین و کولییر در پاریس رو به تکامل گذاشت.
   
 • سال 1831 میلادی: فرین موت و یوهان کنراد یک کارخانه پنج طبقه ای غلتکی را ساختند، اساس آن همان آسیابی بود که توسط جوزف آنتوان معرفی گردیده بود.
   
 • سال 1836، 1837 میلادی: ساخت آسیاب غلتکی در نزدیکی شهر مانیس در آلمان که با نیروی بخار کار میکرد، این آسیاب مجهز به دستگاه های تفکیک کننده، به وسیلۀ هوا و همچنین آلواتورهای مختلف بود.
   
 • سال 1850 میلادی: آبراهام امبراخ اهل زوریخ، اولین غلتک چدنی را که دارای شیار بود را ساخت.
   
 • سال 1870 میلادی: فریدرش و گمان، توانست اولین غلتک آسیاب کردن از جنس چینی را بسازد.
   
 • سال 1876 میلادی: فریدرش و گمان توانست در تاریخ نهم مارس سال 1876 میلادی غلتک آسیاب کردن را به ثبت برساند.
   
 • سال 1878 میلادی: ساخت اولین غلتک آلمانی در انگلستان.
   
 • سال 1879 میلادی: ساخت اولین غلتک آسیاب کردن در آمریکا.
   
 • سال 1887 میلادی: ساخت اولین چهار غلتکی که اساس غلتک امروزی را تشکیل می دهد. ضمن اینکه از سال 1887 آسیاب ها سیر تکاملی خود را به مرور در پیش گرفتند، اما از سال 1990 تحولات عظیمی در فن آوری و ساخت غلتک‌های آسیاب کردن غلات پدید آمده است.