در دومین نمایشگاه تخصصی قنادان قرار است به معرفی توانمندی های قنادان ایران با حضور زنجیره های تامین و توزیع بپردازیم.

شرکت مرشد گوهر مقدم شما بازدیدکنندگان را دردومین نمایشگاه تخصصی قنادان گرامی می‌دارد

مکان: تهران، هتل المپیک

زمان :23تا 26 مهر 1398

زمان بازدید :9 الی 17 

بازدید  رایگان است.