غربال  کردن آرد چیست؟

غربال نمودن آرد به‌منظور حذف پوسته از آرد کامل اساس برخی از این تغییرات و گسترش آن بود است. از آرد سفید برای تولید محصولات برای مصرف اقشار ثروتمند جامعه استفاده می‌شد، درحالی‌که نان‌های سفت تهیه‌شده از مخلوط دانۀ کامل گندم با سایر غلات به طبقات پایین‌تر تعلق داشتند. ایجاد تنوع در محصولات نانوایی در دورۀ قرون‌وسطی پایه و اساس کیک‌ها و شیرینی‌های امروزی گشت.

اصل مهم در صنعت آرد

سفیدی و خلوص آرد مصرفی در سرتاسر تاریخ یک اصل مهم بود که تا به امروز ادامه دارد. بااین‌وجود امروزه متخصصین بهداشت و سلامتی هنوز هم مردم را به استفاده از نان‌های تهیه‌شده از آرد کامل تشویق می‌کنند. کنترل وزن و قیمت نان به‌عنوان یکی از مسائل مهم سیاسی تا به امروز باقی‌مانده و جایگاه خود را در اذهان مردم حفظ کرده است.

یونانیان و نانوایی 

یونانی‌ها بسیاری از مسائل در ارتباط با نان را از مصری‌ها اقتباس کردند. آن‌ها هزار سال قبل از میلاد مسیح باهنر پخت نان آشنا بودند. اولین کوره‌بسته برای پخت غذاها ازجمله نان را هم به‌احتمال‌زیاد یونانی‌ها ساخته بودند. بنا به روایتی در آتن آن دوره، بیش از پنجاه نوع فرآورده‌های آردی مختلف تهیه می‌شده و گفته می‌شود، ژرمن‌ها نیز هنر نانوایی را از رومی‌ها فراگرفتند.»