با توجه به این‌که نان پرمصرف‌ترین ماده غذائی در کشور است و هر فرد به‌طور متوسط روزانه حدود سیصد گرم نان  مصرف می‌کند، لزوم توجه به این ماده  باارزش غذایی بر همگان روشن و امری اجتناب‌ناپذیر است و همچنین با توجه به‌سلامت افراد جامعه می‌توان زیان‌های اقتصادی را که از بابت مصرف نان غیر مطلوب متوجه کشور می‌شود ورقمی بسیار بالایی دارد را اصلاح کرد.به همین منظور 22 آبان ماه را روز ملی نان می نامند.