این دستگاه، میکسر آبی است که با ویژگی‌ها و کیفیت بالا به همراه قطعات الکترونیکی و قطعات هیدرولیکی قابل اعتماد ، تولید و در ساختار ABS مونتاژ شده و استفاده از آن بسیارآسان است و از طرفی، نیاز به خدمات ناچیزی دارد.
در پانل کنترل، این امکان وجود دارد که اطلاعات لازم برای خروجی آب را انتخاب کنید—درجه‌ی حرارت و مقدار مورد نیاز آب.
دستگاه این قابلیت را دارد که ده (۱۰)«دستورالعمل»متفاوت به منظور تسهیل اجرای دوزهای تکراری را به خاطر بسپارد.
دمای آب خروجی از کاربر و با استفاده از یک میله‌ی سنجش کنترل می‌شود که سیم آن گسترش پذیر است: مقدار، روی صفحه نمایش پانل کنترل نشان داده می‌شود.

یادداشت‌های فنی:
-دو بخش جداگانه پرتاب آب سرد و گرم
-یک خروجی پرتاب ماده‌ی لیز کننده
– تخلیه بای‌پس (لوله فرعی)
– امکان نصب جریان ورودی و خروجی دیگری برای خنک کننده
-شیر فلکه های توپی پشتیبان، فیلترها برای خالص کردن ناخالصی‌های آب