• قبل از اتصال برق به دستگاه کابل ارت را به محل تابلو برق و بدنه دستگاه وصل شود .
 • از تغيير دادن برنامه های تابلو فرمان خودداری فرماييد .
 • از تعویض قطعات تابلو فرمان ، قدرت و قطعات دیگر خودداری فرماييد .
 • به علائم هشدار دهنده مشعل توجه فرموده و از قطعات غير اصلی استفاده فرماييد
 • ازهر گونه تعویض يا تغيير بدون اطلاع و راهنمايي تکنسین هاي مجاز شرکت ماشین سازي مرشد گوهر اكيداً خودداری فرماييد .
 • در صورت بروز مشکل برقی با استفاده از نقشه برق و به كمك متخصص برق مشكل را بر طرف نمائید .
 • براي تميز كردن دستگاه فقط از پارچه و مواد پاك كننده استفاده كرده و هرگز روي دستگاه آب نگيريد.
 • قبل از هر اقدامي براي بازديد ، سرويس ، يا تعويض قطعه ابتدا دستگاه را خاموش كرده و سيم برق را از سوكت يا پريز جدا كنيد
 • سرويس ها و بازديد هاي دوره اي را به موقع انجام داده و در دفترچه ثبت كنيد .
 • از گذاشتن وسایل و مواد اضافه روي دستگاه و اطراف خودداری نماييد .
 • براي استفاده بهتر از انرژی و هدر نرفتن آن در زمان جابجايي ارابه به داخل فر و بيرون آوردن آن بعد از پخت دقّت كنيد كه مدت زمان باز بودن درب را به حداقل برسانيد .
 • برا ی بيرون آوردن ارابه بعد از پخت كه حرارت بالايي دارد از دستکش راحت و مطمئن این شركت استفاده نماييد .