کوکی شکلاتی (سبوس)

از این دستورالعمل برای تهیه سالمتر کوکی شکلات استفاده کنید. به عنوان یک وعده کامل، حاوی سبوس و گندم برای